Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής.

8/2/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ υπ' αριθμ:
ΚΟΧ.Π. 17.901/1/2013
ΚΟΧ.Π. 17.903/1/2013
ΚΟΧ.Π. 17.907/1/2013
ΚΟΧ.Π. 17.908/1/2013

Το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα ενός (141) ατόμων για  την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στις περιφερειακές ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Βόρειου Τομέα Αθηνών και Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν στην για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός ατόμων:

Στην περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών:
81 άτομα στην Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
13 άτομα στην Γ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Στην περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής:
29 άτομα στην Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής:
14 άτομα στην Γ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Στην περιφερειακή ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών:
4 άτομα στην Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 11/02/2013 και τελειώνει στις 20/02/2013 (καταληκτική ημερομηνία).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/4/2013