Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS

Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Αποτελέσματα 1 - 10 από 11 από 2
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΕΠΟΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/7/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου: "ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/7/2016
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Ε.Φ.Δ. ΕΙΝΑΙ Η Ε.Υ.ΤΟ.Π

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/6/2016
Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού, Τουρισμού Κινήτρων και επιλογή, εξειδίκευση και ωρίμανση επιλέξιμων δράσεων στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2011
Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη επιλεγμένων βέλτιστων ειδικών μορφών αθλητικού τουρισμού αναψυχής»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2011
Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σχέδιο Δράσης για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας με δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας των αντίστοιχων τουριστικών περιοχών»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2011
Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σχέδιο Δράσης για τη σύναψη συνεργασιών/ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών για την αποδοτική και ποιοτική ανάπτυξη του μαζικού – οργανωμένου τουρισμού (τουριστικά πακέτα)»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2011
Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2011
Πρόσκληση για εγγραφή στον Κατάλογο Συμβάσεων Προμηθειών ή Παροχής Υπηρεσιών

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/4/2011
Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και εξειδίκευση δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» στον τομέα πολιτισμού

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/1/2011


Αποτελέσματα 1 - 10 από 11 από 2