Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

 Υποστήριξη Δικαιούχων ΕΣΠΑ 14-20

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε χρήσιμα υποστηρικτικά εργαλεία που αφορούν στην εκτέλεση των έργων Πολιτισμού κατά την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
Η σελίδα χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:

Α) Θεσμικό πλαίσιο
- Νόμοι
- Προεδρικά Διατάγματα

Β) Κανονιστικό πλαίσιο
- Εγκύκλιοι
- Οδηγοί
- Υπουργικές αποφάσεις
- Εγχειρίδια διαδικασιών
- ΥΠΑΣΥΔ
- Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ
- κλπ

Γ) Υποδείγματα
- Πρότυπα διαγωνισμών
- Πρότυπα προκηρύξεων πρόσληψης

Δ) Δημοσιευμένοι Διαγωνισμοί
- Επιλογή από ήδη δημοσιευμένους διαγωνισμούς

Ε) Συχνές ερωτήσεις
- Όπως προκύπτουν από την καθημερινή μας επικοινωνία με τους δικαιούχους

ΣΤ) Χρήσιμα
- Χρήσιμοι σύνδεσμοι και αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2020