Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

 Κανονιστικό Πλαίσιο

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

Εγχειρίδια διαδικασιών αρχαιολογικών έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας

 

Γενικό:

  Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που Εκτελούνται με τη Μέθοδο της Αυτεπιστασίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020 - 2η Τροποποίηση [Μάϊος 2017]

 

Σε έργα τρίτων:

  Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε Συγχρηματοδοτούμενα Τεχνικά Έργα Τρίτων που Εκτελούνται Δι'Αυτεπιστασίας [Νοέμβριος 2017]

 

ΥΠΑΣΥΔ

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΔΕΠΟΛ

 


 

Κατευθυντήριες  οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2020