Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

 Υποδείγματα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

 

01/09/2022 Υπόδειγμα Προκήρυξης ΙΔΟΧ Ν.4765/2021 [01-09-2022].
08/2022 Υπόδειγμα Προκήρυξης ΙΔΟΧ Ν.4765/2021 [08-2022].
01/06/2021 Υπόδειγμα Προκήρυξης ΙΔΟΧ Ν.4765/2021 [01-06-2021].
31/05/2021 Υπόδειγμα Προκήρυξης ΙΔΟΧ Ν.4765/2021 [31-05-2021].
​​ 23/03/2021 Nέα υποδείγματα μετά την έκδοση του Ν.4782 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2021. Πρότυπα διακήρυξης ​συνοπτικών διαγωνισμών βάσει τιμής ή βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής.
05/11/2020 Nέα υποδείγματα μετά την έκδοση του Ν.4738 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020. Πρότυπα διακήρυξης συνοπτικών διαγωνισμών, Υποδείγματα διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών.
29/06/2020 Εφαρμογή τροποποιημένου Υποδείγματος Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ του Παραρτήματος Η’ του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της Αυτεπιστασίας, καθώς και του Παραρτήματος ΣΤ’ του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε Συγχρηματοδοτούμενα Τεχνικά Έργα Τρίτων που εκτελούνται δι’ Αυτεπιστασίας
30/05/2019 Υποδείγματα διακήρυξης συνοπτικών διαγωνισμών [Μάιος 2019]
15/01/2018 Υποδείγματα διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ζ του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων [Τροποποίηση 2 - Ιούνιος 2017]
18/10/2013 Υπόδειγμα τεύχους διακήρηξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια/παροχή εργασιών-υπηρεσιών π/υ από 90.000 - 120.000 ευρώ
18/10/2013 Υπόδειγμα τεύχους διακήρηξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών.εργασιών π/υ έως 90.000 ευρώ
18/10/2013 Υπόδειγμα τεύχους διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια  π/υ έως 90.00 ευρώ
19/11/2012 Υποδείγματα εντύπων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στον Πολιτισμό
22/05/2012 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Υπόδειγμα σχεδίου ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ.) για αρχ.κά έργα που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας
Υπόδειγμα φακέλου ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ.) για αρχ.κά έργα που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/09/2022