Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

 Οδηγοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
​​
04/2024 Υπόδειγμα ΒΑΚΧΕΠ ​[ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024]
04/2024 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που Εκτελούνται με τη Μέθοδο της Αυτεπιστασίας [ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024]
05/2019α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - β) Οδηγίες χρήσης Εφαρμογής Παραγωγής Αφισών Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
11/2017 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε Συγχρηματοδοτούμενα Τεχνικά Έργα Τρίτων που Εκτελούνται Δι'Αυτεπιστασίας [Νοέμβριος 2017]
06/2017 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που Εκτελούνται με τη Μέθοδο της Αυτεπιστασίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020
11/2016 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που Εκτελούνται με τη Μέθοδο της Αυτεπιστασίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020
03/2016 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που Εκτελούνται με τη Μέθοδο της Αυτεπιστασίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020
12/2015 Επικαιροποίηση Εγχειριδίου διαδικασιών αρχαιολογικών εργων που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας
05/2015 Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020
2014 Καθοδήγηση για δικαιούχους των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και συναφών εργαλείων της ΕΕ
06/2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Διαδικασιών Έργων των Ε.Ε. [Ιούνιος 2013]
04/2012 Εγχειρίδιο διαδικασιών αρχαιολογικών εργων που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας [1ηΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ] .zip
01/2012 Οδηγός ηλεκτρονικής υποβολής για δικαιούχους ΕΣΠΑ (Εκδοση 3 01/2012)
01/2012 Οδηγός Διαδικασιών Πληρωμής και Απαιτούμενων Δικαιολογητικών του Προγραμματος Δημοσίων Επενδύσεων
01/2011 Οδηγός λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ
02/2011 Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και την Δημοσιότητα των Ε.Π του ΕΣΠΑ 2007-2013
06/2010 Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ για Τελικούς Δικαιούχους
02/2008 Οδηγός αυτεπιστασίας
11/2002 Οδηγός εφαρμογής διατάξεων ασφάλειας και υγείας για αρχ.κά έργα που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας
03/1992 Π.Δ. 99/02

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/05/2024