Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις ανακοινώσεις σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής.

19/2/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 19/02/2013

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Α.ΕΠ.) λόγω της πανελλαδικής απεργίας της 20ης Φεβρουαρίου 2013, ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων για τις ΚΟΧ.Π 17903/1/2013, ΚΟΧ.Π. 17901/1/2013,  ΚΟΧ.Π 17908/1/2013, ΚΟΧ.Π 17907/12013 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν  την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΕ.Α.ΕΠ.  (για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής), Κυψέλης 16  Τ.Κ 113 62 Αθήνα, (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες : 210 8215853, e-mail:  keaep@otenet.gr). μέχρι και την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013, ώρες 11:00 – 14:00 και 17:00 – 20:00.

             

 Για το ΚΕ.Α.ΕΠ.

Ο Πρόεδρος και Διαχειριστής

Αλεξανδρίδης Βασίλειος

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/3/2013