Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αποτελέσματα Κοινωφελούς Εργασίας Περιφέρειας Αττικής

20/3/2013

Η ΑΜΚΕ "ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" - ΚΕ.Α.ΕΠ, ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 17.901/1/2013, ΚΟΧ.Π. 17.903/1/2013, ΚΟΧ.Π. 17.907/1/2013 και ΚΟΧ.Π. 17.908/1/2013 ανακοινώσεων σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στον Κεντρικό Τομέα, τον Ανατολικό Τομέα, τον Βόρειο Τομέα και τον Δυτικό Τομέα της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων κατάταξης είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και ξεκινά απο την Τρίτη 19-03-2013 έως και την Τρίτη 26-03-2013.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή αποκλειστικά στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και όχι στα γραφεία της ΑΜΚΕ "ΚΕ.Α.ΕΠ."

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/3/2013