Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/5/2014

Εγκριτική απόφαση νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, C (2014) 3542 final, CCI 2014GR16M8PA001

  • PDF (205,21 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/10/2015