Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/5/2014

Το τελικό Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ελλάδας σχετικά με τη χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την ανάπτυξη και την απασχόληση την περίοδο 2014-2020.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/10/2015