Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής.

8/2/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ υπ' αριθμ:
ΚΟΧ.Π. 16.901/1/2013
ΚΟΧ.Π. 16.903/1/2013


Ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριών (103) ατόμων για  την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών και την περιφερειακή ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν στην για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός ατόμων:
Στην περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών:
22 άτομα στο Μoυσείο Μπενάκη
25 άτομα στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο
15 άτομα στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
11 άτομα στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης

Στην περιφερειακή ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών:
30 άτομα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 11/02/2013 και τελειώνει στις 20/02/2013 (καταληκτική ημερομηνία).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/4/2013