Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS

 Υποδείγματα 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

30/05/2019 Υποδείγματα διακήρυξης συνοπτικών διαγωνισμών [Μάιος 2019]
15/01/2018 Υποδείγματα διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ζ του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων [Τροποποίηση 2 - Ιούνιος 2017]
18/10/2013 Υπόδειγμα τεύχους διακήρηξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια/παροχή εργασιών-υπηρεσιών π/υ από 90.000 - 120.000 ευρώ
18/10/2013 Υπόδειγμα τεύχους διακήρηξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών.εργασιών π/υ έως 90.000 ευρώ
18/10/2013 Υπόδειγμα τεύχους διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια  π/υ έως 90.00 ευρώ
19/11/2012 Υποδείγματα εντύπων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στον Πολιτισμό
22/05/2012 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Υπόδειγμα σχεδίου ασφάλειας και υγείας (Σ.Α.Υ.) για αρχ.κά έργα που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας
Υπόδειγμα φακέλου ασφάλειας και υγείας (Φ.Α.Υ.) για αρχ.κά έργα που εκτελούνται δι' αυτεπιστασίας