Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας


ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΑΑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΕΓΓΡΑΦΑ - ΟΔΗΓΟΙ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ


10/2​​022Ενημέρωση για την 4η τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης

06/2022Ενημέρωση για την 3η τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης

05/2022Εγκύκλιος ΕΔΕΠΟΛ: Τα κυριότερα σημεία του Οδηγού Επικοινωνίας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

04/2022Ορισμός της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΕΔΕΠΟΛ) ως αρμόδιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση των σχετικών δράσεων και έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και ​​​​​​​Αθλητισμού στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) [ΦΕΚ 1685/Β/7-4-2022]

11/2021Οδηγός Επικοινωνίας Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

​​


ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ​- - - - - - - - - - - -


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
​​​​​​

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/07/2023