Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΑΑ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΕΓΓΡΑΦΑ - ΟΔΗΓΟΙ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ:


2022.10 Ενημέρωση για την 4η τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης
2022.06 Ενημέρωση για την 3η τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης
2022.05 Εγκύκλιος ΕΔΕΠΟΛ: Τα Κυριότερα σημεία του Οδηγού Επικοινωνίας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
2022.04 Ορισμός της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΕΔΕΠΟΛ) ως αρμόδιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την επιτάχυνση των σχετικών Δράσεων, και Έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και ​​​​​​​Αθλητισμού στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). [ΦΕΚ 1685/Β/7-4-2022]
2021.11 Οδηγός Επικοινωνίας Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ​- - - - - - - - - - - -


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ:Κείμενο στρατηγικής - Σεπτέμβριος 2021 (PDF)​:
Καταγγελίες για έργα ΤΑΑ (σύνδεσμος)Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/11/2022