Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(ΕΔΕΠΟΛ

25/10/2022

Π​​​​​​αύση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Γ/233/4-3-21 (ΑΔΑ:
9ΞΦΒ4653Π4-ΗΛ8 ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ.​​​​​Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/10/2022