Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΔΕΠΟΛ)

4/3/2021

Απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση έξι (6) συνολικά θέσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με μετακίνηση ή απόσπαση υπάλληλων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1 (α) του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α ́), και συγκεκριμένα: Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, εκ των οποίων μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Νομικών, μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών και τρείς (3) θέσεις με τίτλο σπουδών οποιασδήποτε κατεύθυνσης. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία: α) στον σχεδιασμό/διαχείριση/παρακολούθηση/υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΤΠΑ β) στη διαχείριση της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων και όλων των συναφών, με την προετοιμασία, διενέργεια και ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνισμών, θεμάτων. Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας με επιθυμητά προσόντα: α) Γνώση υλικών, αναλώσιμων και σχετικών με το αντικείμενο εργασιών β) Γνώση προτύπων, τεχνικών και διαδικασιών λειτουργίας και ασφαλείας συστημάτων & δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών γ) Γνώση εφαρμογών λογισμικού

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/3/2021