Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΑΠΕ

Όρος που αντικατέστησε τον προηγούμενο όρο «Συγκριτικός Πίνακας», ως συνέπεια των τροποποιήσεων του Νομικού Πλαισίου οι οποίες επέβαλαν περιορισμούς στις αυξομειώσεις εργασιών και στην προσθήκη νέων εργασιών στις Συμβάσεις Δημοσίων Έργων. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο μιας Σύμβασης, δεν επιτρέπεται παρά μόνο η υπό όρους εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και εντός των συγκεκριμένων ορίων απρόβλεπτων δαπανών, ενώ για συμπληρωματικές εργασίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων απαιτείται σύναψη άλλης / άλλων Σύμβασης / Συμβάσεων, συνολικού ποσού μικρότερους του 50% του ποσού της αρχικής Σύμβασης.

Ο ΑΠΕ συνοδεύει κάθε σύμβαση επόμενη της αρχικής. Συντάσσεται επίσης κάθε φορά που προκύπτει ανάγκη διάθεσης των απρόβλεπτων δαπανών κάθε σύμβασης. Το ακριβές περιεχόμενο του ΑΠΕ και οι περιορισμοί που τον διέπουν αναφέρονται στη σχετική Νομοθεσία.

Πηγή

Άρθρο 8 του N.1418/1984 όπως τροποποιήθηκε με τους N. 2229/1994 και 2372/1996, άρθρο 43, παρ. 1 και 2 του ΠΔ 609/1985, όπως αντικαταστάθηκε από το μόνο άρθρο του ΠΔ 402/1996 και εγκύκλιος E8/27.3.1996/YΠEXΩΔE

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010