Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΣΧΕΔΙΟ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/4/2014

Το νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, όπως υποβλήθηκε επίσημα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το αρχείο περιλαμβάνει το υποβληθέν κείμενο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και το Παράρτημα για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. 

  • ZIP (839,26 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/10/2015