Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΕΠΟΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020»

30/7/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΕΠΟΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020». Το αντικείμενο του έργου είναι: Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που είναι τελικοί δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων που έχουν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης αφορούν: Στην υποστήριξη της Υπηρεσίας σε ειδικά θέματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το υπάρχον προσωπικό και στην υποστήριξη των τελικών δικαιούχων – Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 καθώς και αρχαιολογικά έργα με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο έργων τρίτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Φορέας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/7/2018