Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΤΟΠ ΕΤΟΥΣ 2016

28/2/2017

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της με αρ. πρωτ. 51540//ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010) ΥΑ «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και του άρθρου 24 της με αρ. πρωτ 18709/ΕΥΣΣΑ/413/19-2-2016 (ΦΕΚ 449/Β/24-2-2016) ΥΑ «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας» η ΕΔΕΠΟΛ δημοσιεύει παρακάτω τον κατάλογο των συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών του έτους 2016

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/3/2018