Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τροποποίηση των κατώτατων ορίων εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ & 2014/23/ΕΕ και νέα υποδείγματα Τευχών Διαγωνισμών

12/1/2018

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19/12/2017 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Κανονισμοί που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ που ισχύουν από 1/1/2018.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι τα πρότυπα τεύχη των διαγωνισμών, για προμήθειες και υπηρεσίες που έχουν εκπονηθεί από την ΕΔΕΠΟΛ, έχουν επικαιροποιηθεί με την ενσωμάτωση των τελευταίων τροποποιήσεων του Ν.4412/2016, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του άρθρου 107 του Ν.4497/2017(Α’171-13/11/2017).

Τα πρότυπα τεύχη είναι διαθέσιμα στην σελίδα "Υποδείγματα" της ιστοσελίδας ή απευθείας κάνοντας κλικ εδώ.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/1/2018