Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής - ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.

12/8/2013

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, στην περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΠΙΔ» ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 27017, Τ.Κ. 117 02 ΑΘΗΝΑ.

Οι Αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα ταχυδρομηθούν μεταξύ  12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 (10 Ημερολογιακές μέρες). Θα ληφθεί υπ όψιν η σφραγίδα του Ταχυδρομείου και όχι πότε παρελήφθησαν οι φάκελοι.

Πληροφορίες:
http://hellinikosanemos.blogspot.gr
http://hfndflag.blogspot.gr
Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος: κ. Θεόδωρος Δημητρόπουλος 6987000103

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/8/2013