Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για εγγραφή στον Κατάλογο Συμβάσεων Προμηθειών ή Παροχής Υπηρεσιών

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

14/4/2011

Η ΕΥΤΟΠ απευθύνει την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών/ προσφερόντων υπηρεσίες της ΕΥΤΟΠ, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του άρθρου 11 του ΠΔ4/2002 που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.

Η Μονάδα Δ΄ μετά από εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης που θα οριστεί με άλλη απόφαση της Γενικής Γραμματέως ΥΠΠΟΤ, θα δημιουργήσει και θα επικαιροποιεί συστηματικά και σε συνεχή βάση, για τις ενέργειες ΤΥΕ του άρθρου 11 του ΠΔ 4/2002, έναν κατάλογο με προμηθευτές / παρέχοντες υπηρεσίες, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με την ΕΥΤΟΠ και θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 5 της ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010).

Κατηγορία διαγωνισμού

Προμήθεια

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

13/4/2016 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις γραπτά στην ΕΥΠΟΤ, Μονάδα Δ΄, Θεμιστοκλέους 87,10681, Αθήνα, ή στο fax 210 3307641.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα, 106 81
Τηλ
210 3307601
Φαξ
210 3307641
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/4/2016