Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Δημόσια κατανάλωση

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η συνολική τρέχουσα δαπάνη του δημοσίου για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών στο εσωτερικό ή εξωτερικό της χώρας.

Πηγή

«Λεξιλόγια εθνικολογιστικών όρων», Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010