Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Σχέδιο περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ που ακολουθεί το 5ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον του 1992 καθώς και την αναθεωρημένη έκδοσή του το 1998. Το 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον προσδιορίζει γενικούς στόχους και καθορίζει κατάλογο περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων μέχρι το 2010. Το Πρόγραμμα έχει τίτλο «Περιβάλλον 2010: Το μέλλον μας, η επιλογή μας» και επικεντρώνεται στους παρακάτω κύριους τομείς δράσης: 

 • την αλλαγή του κλίματος,
 • τη φύση και τη βιοποικιλότητα,
 • το περιβάλλον
 • την υγεία,
 • τους φυσικούς πόρους και
 • τα απόβλητα.

Για την επίτευξη βελτιώσεων στους τομείς αυτούς και την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων, το νέο Πρόγραμμα θέτει τις εξής πέντε στρατηγικές προσεγγίσεις: 

 • βελτίωση της εφαρμογής της υπάρχουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • ένταξη περιβαλλοντικών ενδιαφερόντων σε άλλες πολιτικές
 • στενή συνεργασία με επιχειρήσεις και καταναλωτές για την αναγνώριση λύσεων
 • διασφάλιση καλύτερης και ευκολότερα προσβάσιμης πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με το περιβάλλον
 • περιβαλλοντική συνείδηση αποφάσεων διαχείρισης και σχεδιασμού χρήσης γής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/2/2010