Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS
Η Υπηρεσία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτισμός

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΕΠΟΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020»

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

30/7/2018

Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που είναι τελικοί δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων που έχουν ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης αφορούν: Στην υποστήριξη της Υπηρεσίας σε ειδικά θέματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το υπάρχον προσωπικό και στην υποστήριξη των τελικών δικαιούχων – Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 καθώς και αρχαιολογικά έργα με την μέθοδο της αυτεπιστασίας, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο έργων τρίτων.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Το συνολικό κόστος της σύμβασης (ανώτατη αμοιβή) δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν των τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (39.900 €) κατ’ ανώτατο όριο μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή 49.476 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διάρκεια έργου

Το έργο έχει έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης και διάρκεια έως 31-12-2023 με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της. Σε κάθε άλλη περίπτωση η σύμβαση περατώνεται με την εξάντληση του προϋπολογισμού της.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

6/8/2018 14:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ, Θεμιστοκλέους 87-10681-Αθήνα

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ)
Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα, 106 83
Τηλ
210 3307601
Φαξ
210 3307641-2-3
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/7/2018