Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS
Η Υπηρεσία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτισμός

Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Αποτελέσματα 1 - 7 από 7 από 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την ανάθεση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΔΕΠΟΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/7/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου: "ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/7/2016
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Ε.Φ.Δ. ΕΙΝΑΙ Η Ε.Υ.ΤΟ.Π

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/6/2016
Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σχέδιο Δράσης για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας με δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας των αντίστοιχων τουριστικών περιοχών»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2011
Πρόσκληση για εγγραφή στον Κατάλογο Συμβάσεων Προμηθειών ή Παροχής Υπηρεσιών

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/4/2011
Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και εξειδίκευση δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» στον τομέα πολιτισμού

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/1/2011
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ, του ΤΑΠ και του ΤΔΠΕΑΕ»

Έχει λήξει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/8/2010


Αποτελέσματα 1 - 7 από 7 από 1