Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS
Η Υπηρεσία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτισμός

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ Ε.Φ.Δ. ΕΙΝΑΙ Η Ε.Υ.ΤΟ.Π

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

30/6/2016

Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου ορίζεται ως εξής:

α)   Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην Ε.Υ.ΤΟ.Π. για την αποτελεσματική ολοκλήρωση των διαδικασιών διαχειριστικού κλεισίματος των έργων, στα Ε.Π. στα οποία Ε.Φ.Δ. είναι η Ε.Υ.ΤΟ.Π.  (ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Ιονίων, ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΠΑΝΑΔ)

β)   Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ που υλοποίησαν έργα ως δικαιούχοι στα Ε.Π. στα οποία Ε.Φ.Δ. είναι η Ε.Υ.ΤΟ.Π. 

γ) Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών υποστήριξης συμπεριλαμβάνεται η πραγματοποίηση είκοσι (20) ανθρωποημερών απασχόλησης εκτός Αθηνών, για την παροχή επιτόπου υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Στην περίπτωση όπου κατά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, υπάρχουν ακόμη ανάγκες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των διαδικασιών διαχειριστικής ολοκλήρωσης των έργων, η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να ασκήσει μονομερώς το δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο συνίσταται στην χρονική παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά ένα (1) μήνα, με το ίδιο ακριβώς φυσικό αντικείμενο. 

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

Συνολικός προϋπολογισμός: 59.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 73.160 ευρώ με Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 11.800,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., 14.632 ευρώ με Φ.Π.Α.

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε πέντε μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Εφόσον απαιτηθεί, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για παράταση της διάρκειας της σύμβασης για ένα ακόμη μήνα με το ίδιο φυσικό αντικείμενο

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

11/7/2016 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού (Θεμιστοκλέους 87-10681-Αθήνα , 3ος όροφος, τηλ. 2103307601, φαξ 2103307642).

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα, 106 81
Τηλ
210 3307601
Φαξ
210 3307641
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/6/2016