Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σχέδιο Δράσης για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας με δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας των αντίστοιχων τουριστικών περιοχών»

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

1/11/2011

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) Υ.Α για την ανάθεση του έργου «Σχέδιο Δράσης για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας με δυνατότητες βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας των αντίστοιχων τουριστικών περιοχών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 4/02, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα τα οριζόμενα στο σχετικό τεύχος διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 89.430,89 ευρώ, συν ΦΠΑ 23% ή όσο εκάστοτε ισχύει.

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

110.000

Διάρκεια έργου

Επτά (7) μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

22/11/2011 16:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Θεμιστοκλέους 87, Αθήνα 10681
Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα, 106 81
Τηλ
210 3307601
Φαξ
210 3307641
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2012