Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS
Η Υπηρεσία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτισμός

AGRIFIN - Ομάδα Εργασίας AGRIFIN του Συμβουλίου

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόκειται για ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, που εξετάζει:

  • τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από τα διάφορα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή στο Συμβούλιο
  • τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς του FEOGA, καθώς και
  • τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Προεδρεύει το κράτος-μέλος που έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσματά της ανακοινώνονται στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (COREPER). Συγκαλείται κατά την κρίση της Προεδρίας, περίπου μια φορά το μήνα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010