Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού, Τουρισμού Κινήτρων και επιλογή, εξειδίκευση και ωρίμανση επιλέξιμων δράσεων στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013»

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

1/11/2011

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 3 της αρ. πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) Υ.Α για την ανάθεση του έργου «Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού, Τουρισμού Κινήτρων και επιλογή, εξειδίκευση και ωρίμανση επιλέξιμων δράσεων στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007 - 2013», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 4/02, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα τα οριζόμενα στο σχετικό τεύχος διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 81.300,81 ευρώ, συν ΦΠΑ 23% ή όσο εκάστοτε ισχύει.

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

100.000

Διάρκεια έργου

Οκτώ (8) μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

21/11/2011 16:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Θεμιστοκλέους 87, Αθήνα 10681
Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα, 106 81
Τηλ
210 3307601
Φαξ
210 3307641
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2012